جواب نگارش دوازدهم صفحه 76

رسانه تفریحی سنتر در این مطلب به شعرگردانی صفحه 76 کتاب نگارش پایه دوازدهم  پرداخته است و در ادامه چند نمونه پاسخ برای شما دانش آموزان عزیز آماده کرده است …. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار / ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو / نامه‌ای… ادامه خواندن جواب نگارش دوازدهم صفحه 76

پاسخ نگارش دوازدهم صفحه 76

رسانه تفریحی سنتر در این مطلب به شعرگردانی صفحه 76 کتاب نگارش پایه دوازدهم  پرداخته است و در ادامه چند نمونه پاسخ برای شما دانش آموزان عزیز آماده کرده است …. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار / ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو / نامه‌ای… ادامه خواندن پاسخ نگارش دوازدهم صفحه 76