جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400
جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

جواب سوالات افتتاح حساب کارگزاری آگاه

جواب سوالات آزمون کارگزاری آگاه سال 99

جواب سوالات آزمون کارگزاری آگاه 99

جواب سوالات آزمون کارگزاری آگاه 1399

جواب سوالات آزمون کارگزاری آگاه ۱۳۹۹

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

جواب سوالات ثبت نام کارگزاری آگاه رایگان

جواب سوالات ثبت نام کارگزاری آگاه آزمون آنلاین

جواب سوالات آزمون معاملات آنلاین مشتریان شرکت کارگزاری آگاه

v


 

 

 

 

 

افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر می‌شود؟

الف – فولاد مبارکه ب – کالسیمینج – ملی مسد –  چادر ملو

تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟

الف –  سازمان بورس اوراق بهادار تهران
ب –  شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ج –  شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (گزینه صحیح)
د –  کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

#مسابقه_جسورانه❗️

 

توضیح: سوالات جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

روی عکس زیر  نمایید

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9908002

 

پیش بینی قیمت پایانی انتهای آبان ماه

سوال :قیمت پایانی بورس اوراق بهادار تهران‌ با نماد بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: از 47999 تا 59999

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9908003

 

پیش بینی قیمت پایانی 14 آبان ماه

سوال :قیمت پایانی فرابورس ایران با نماد فرابورس در پایان معاملات روز چهارشنبه 14 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: از 56099 تا 65999

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9908004

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 7 آبان 99 کسب خواهد کرد؟

( ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش قیمت پایانی سهام از 3 آبان تا 7 آبان است)

 

 

گزینه 2: آپ، وساخت، کحافظ، یاقوت

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9908005

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 7 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 3: از 1380000.01 تا 1420000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9908006

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه اقتصادی آرین

سوال :قیمت پایانی شرکت توسعه اقتصادی آرین با نماد وآرین در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 2: از 5841 تا 6221

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9908007

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ

سوال :قیمت پایانی شرکت توسعه کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ با نماد کحافظ در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 2: از 27741 تا 29551

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

روی عکس زیر  نمایید

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال 9907052

 

 

سوال :تعداد سهام کدام یک از نمادهای زیر بیشتر از بقیه است؟

 

 

پاسخ صحیح گزینه 3 : گشان

 

 

برای دیدن توضیحات بیشترکنید

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9907053

 

سوال :بر اساس گزارش ماهانه شهریور ماه شرکت قند مرودشت،کدام یک از محصولات این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 99/06/31 بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

 

 

پاسخ صحیح گزینه 3 : ملاس

برای دیدن توضیحات بیشتر  کنید

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

روی عکس زیر  نمایید

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال 9907050

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بزرگترین سهامدار عمده نماد “شتران” دربازه 6 ماه نخست سال 99 کدام است؟

 

پاسخ گزینه : 2

 

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 

برای دیدن توضیحات بیشترکنید

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9907051

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدامیک از محصولات زیر از محصولات فروش داخلی “پالایش نفت بندرعباس” از ابتدای سال مالی تا انتهای 31 شهریور 99 بوده است؟

 

پاسخ گزینه 4 : گزینه 1 و 2

برای دیدن توضیحات بیشتر  کنید

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

روی عکس زیر  نمایید

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال 9907048

 

دانش بازار سرمایه

سوال :باتوجه به گزارش فعالیت شرکت پالایش نفت تهران از ابتدای سال مالی تا تاریخ 31 شهریور 99 بیشترین تعداد فروش مربوط به کدام محصول بوده است؟

 

 

گزینه 1: نفت و گاز نهایی

 

 

برای دیدن توضیحات بیشتر کلیک کنید

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

 

✍️ کد سوال 9907049

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدامیک از سهامداران زیر از سهامداران عمده پتروشیمی زاگرس در بازه 6 ماه نخست سال 99 نبوده اند؟

 

 

 

گزینه 4: صندوق بازنشستگی کشوری

برای دیدن توضیحات بیشتر کلیک کنید

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

تمام حقوق مطالب سايت براي جواب سوالات باشگاه آگاه محفوظ مي باشد و هرگونه کپي برداري از مطالب بدون ذکر منبع پيگرد قانوني دارد. bashgahagah.ir


دانلود کتاب سه دقیقه در قیامت pdf رایگانDownloads-icon


آرامش درون. pdfDownloads-icon

جواب سوالات باشگاه آگاه

انتخاب معرف در باشگاه آگاه و دریافت 1400 امتیاز


دانلود کتاب سه دقیقه در قیامت pdf رایگانDownloads-icon


آرامش درون. pdfDownloads-icon

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند برندگان مسابقات براساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات از بازه ۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ مشخص شده‌اند. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر ماه به ۳۰۰ نفر برتر مسابقات جایزه ریالی تحت‌عنوان وجه نقد بآشگاه تعلق خواهد گرفت.

جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:

با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه می‌توانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟

با استفاده از وجه نقد بآشگاه می‌توانید از خدمات متنوعی همچون خرید بسته‌های اعتباری، ثبت‌نام در کلاس‌های آموزشی به‌صورت حضوری و غیرحضوری، خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی همفکران و … استفاده کنید.جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۵۸ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۳۲۱,۱۰۱ نفر در مسابقه‌­های برگزار شده این ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع شرکت‌کنندگان در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

برای اطلاع از اسامی برندگان این ماه، آمار مسابقه‌های برگزار شده و همچنین برندگان هفته پایانی اردیبهشت ماه، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

جدول خلاصه مسابقه‌های برگزار شده اردیبهشت ماه:

هفته پایانی اردیبهشت ماه نیز از روز شنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است با این توضیحات، بخش مسابقه بآشگاه در این بازه با ۱۳ سوال در حوزه‌های مختلف به کار خود پایان داد. این هفته در مجموع تعداد ۲۴۱,۵۱۳ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در بازه پایانی اردیبهشت ماه، در جدول زیر آمده است:

اسامی برندگان مسابقه­‌های این بازه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ به شرح زیر است:

ضمن عرض تبریک به برندگان گرامی، امتیاز و ریال برندگان حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب ایشان شارژ خواهد شد. برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.

کانال تلگرام مسابقات بآشگاه

مطالب باشگاه بسیار جالب ومفید هستند من مشتاقانه به همه ی سوالات پاسخ میدم ومطالب رو دنبال میکنم باتشکر

بسیار عالی و آموزنده. مخصوصا برای دوستانی که تازه به جمع افراد بورس اضافه شده اند مفید و ترغیب کننده هست.

مسابقات برای یادگیری عالی هستند.

عالی و آموزنده مخصوصا برای افزایش دانش عمومی بازار سرمایه

اینکه به ۳۰۰نفر اول مسابقات جایزه تعلق میگیره ایده ی جالبیه چون باعث تشویق هرچه بیشتر اعضا برای شرکت در مسابقات میشه و در بالا بردن دانش عمومی موثره

کارگزاری آگاه عالیه.فقط لطفا نرم افزار آساتریدرو بیشتر ارتقابدین در تایم بازار هیچ کاربردی نداره.

سلام به نظر من اگر باشگاه درپایان هرماه بین شرکت کنندگان درمسابقه یه قرعه کشی بدون در نظرگرفتن امتیاز انجام بده انگیزه مشتریان کارگزاری برای شرکت در مسابقه زیادتر میشه .

با تشکر از مجموعه آگاه.اگر تعداد برندگان بیشتر از ۳۰۰ تا باشه بسیار عالی میشه.باعث میشه دیگر اعضا تلاش بیشتر انجام بدن.

باشگاه آگاه و آسا تریدر بهترین آشنایان مجازی برای من بودند و خواهند بود
باتشکر از عوامل تیم باشگاه آگاه

از کلیه دوستان پشت صحنه باشگاه و برگزار کننده مسابقات کمال تشکر رو دارم.
اگر میشه امکان بررسی و مقایسه پاسخ مسابقات هر ماه خودمون با رتبه اول رو هم در باشگاه مهیا بفرمایید و همچنین جستجو بر اساس کد باشگاه که بتوان لیست ماههای برنده شدن در مسابقات را یکجا مشاهده کرد.

با سپاس از شما به دلیل افزابش آگاهی در زمینه بازار بورس

چه جالب. تا حالا نمیدونستم که جایزه ماهانه و هفتگی هم داره

با سلام و عرض ادب و احترام.
مطالب باشگاه بسیار جالب ومفید هستند من مشتاقانه به همه ی سوالات پاسخ میدم ومطالب رو دنبال میکنم باتشکر

کارگزاری آگاه سعی میکند تا با طرح سوالات گوناگون، سطح آگاهی سهامداران خود را هر چه بیشتر و بیشتر ارتقا دهد.از عوامل کارگزاری آگاه و طراحان سوال تشکر ممنون هستیم.

کارگذاری آگاه خیلی عالیه مخصوصا با این مسابقات و مراحل قابل ارتقاع

مطالب بسیار عالی هستند و باعث افزایش سطح دانش سهامداران می شود.
ممنون از مدیریت باشگاه

با سلام.خسته نباشید.اگه یه امکانی رو فراهم بکنید که بتوانیم وجه نقد باشگاه رو به دیگران انتقال بدیم خیلی خوب میشه.با تشکر از دست اندر کاران باشگاه کار گذاری آگاه.

سلام.خسته نباشید.اگه تو باشگاه کاری کنین که وجه نقد باشگاه رو به دوستانمان انتقال بدیم خیلی خوب میشه.چون وجه نقد باشگاه رو نمی تونیم از طریق شارژ اضافه بکنیم مبلغ ناچیزی میشه.ولی اگه انتقال بدیم دوستانمان می تونن از خدمات باشگاه استفاده بکنن.ممنون میشم حذف نکنید این نظر رو تا سایر دوستان نیز در مورد این نظر بتونن نظرشان بدن.

مسابقات برای افزایش اگاهی وتحلیل های مناسب خیلی عالی است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


کد کپچا
*
عدد را وارد کنید:

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

مرا با ایمیل از دیدگاه های آتی این نوشته مطلع کن. همچنین می توانید بدون ارسال دیدگاه مشترک شوید.

دفتر مرکزی: تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز – پلاک 13

مدرسه بورسی: خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- خیابان یزدان پناه- پلاک 91- طبقه نهم

بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه در ۱۳ آبان سال ۹۴ راه‌اندازی شده است. در دومین سالروز بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه طرح‌های تشویقی و تخفیف‌های متنوع برای همراهان همیشگی در نظر گرفته شده است.

(با توجه به اینکه شرایط دریافت اعتبار از ۱۰ روز پیش از تاریخ اعمال بررسی می‌شود، لذا لازم است مشتری در خصوص احراز شرایط دریافت اعتبار اقدام نماید. در صورت رد بسته اعتباری هیچ مسئولیتی متوجه کارگزاری نیست)

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

علاقه‌مندان به شرکت در دوره‌های آموزشی از ۱۳ تا ۲۷ آبان ۹۶ می‌توانند  از ۶۰ درصد تخفیف نیز ثبت نام در کلاس های ویترین آموزشی استفاده کنند. (فارغ از سطح بآشگاه)جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

مشاهده کلیه کلاس های آموزشی

مسابقات ویژه ای در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ آبان ماه ۹۶ به مناسبت سالگرد بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه برگزار خواهد شد.

ورود به صفحه مسابقات

در بازه ۱۳ تا ۲۷ آبان ۹۶ با انجام معامله در نسخه جدید آساتریدرآگاه، امتیازات معاملات دو برابر در نظر گرفته می‌شود.

ورود به صفحه معاملات

در صورت دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه از طریق سامانه آگاه اکسپرس در مدت زمان ۱۳ تا ۲۷ آبان، هدیه دوره مجازی مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس اهدا خواهد شد.

ورود به صفحه آگاه اکسپرس برای دریافت کد بورسی و آنلاین

با انجام اولین معامله در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ آبان ۹۶، یک ماه اعتبار رایگان سایت همفکران به ارزش ۲۵۰ هزارتومان اعطا می‌شود.

ورود به صفحه معاملات

به‎‌ازای خرید هر ۱۰۰ هزار تومان خرید بسته مشاوره‌ای-تحلیلی همفکران ازسایت بآشگاه، ۱۰۰۰ امتیاز ارائه می‌شود.

 

نکته: هدایای شرکت کنندگان محترم در طرح سال‌روز تاسیس بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، از تاریخ ۶ تا ۹ آذر ماه ۹۶ تخصیص خواهد یافت.

 

از طرحهای تشویقی و جوایزی که در نظر گرفته اید خیلی متشکریم .انشاالله هر روز موفق تر باشید.

سلام دوستان عزیز دومین سالگرد بآشگاه مشریان کارگزاری آگاه را به همه شما تبریک می گویم .

امتیاز سوال با کد سوال: ۹۶۰۸۰۱۰ (پیش بینی فایرا) اعمال نمی شود ؟

سلام
پاسخ سوال مذکور منتشر و امتیازات برندگان تخصیص داده شد.

با سلام … من تا الآن وارد باشگاه نشده بودم خیلی جالبه و دلگرمی خویبه امتیازات باشگاه و همچنین سرگرمی مناسب و عالی است برای پنجشنبه و جمعه ها در کل برای عصرو شب تمام روزها … برای تقویت اعضا و توانمند تر شدن و جلوگیری از خروج از بازار به دلیل معاملات ناشناخته اولیه و احتمالا” زیانهای پی در پی اولیه … من برای چند تا از خواهر ها و برادرم کد بورسی گرفتم یعنی راهنمائی شون کردم ولی نمیدونم چه طوری امتیازای مربوط به اونها برام ثبت میشه؟ متشکرم…. با آرزوی موفقیت برای شما

سلام
از لطف شما بی نهایت سپاسگزاریم و برایتان هموراه آرزوی معاملاتی پرسود داریم.
در خصوص سوال شما باید عرض کنیم که کافی این دوستان در حساب بآشگاه خودشون، نام شما رو به عنوان معرفشون ثبت کنند. 🙂

سلام تبریک میگم و ارزوی موفقیت برای مدیران کارگزاری اگاه دارم و امیدوارم در سال های بعد شاهد برگزاری مسابقات هیجانی ،خدمات شگفت انگیز، اعتبارات عالی و خدماتی فراتر از انتظارات مشتری در کارگزاری اگاه اجرا بشه تا بتوانیم کارگزاری اگاه رو به سطح اول کارگزاری کشور برسونیم

سلام
قطعاً حضور گرامیانی چون شما در ارائه خدمات ارزنده تر بسیار تاثیرگذار است.

همه چیز در کارگزاری اگاه عالی عمل میکنه بجز سیستم پاسخگویی به ایمیل امیدوارم در سالروز تاسیس این نقطه ضعف شرکت هم حل بشه .

با سلام
اگر پیامی از سوی شما بی پاسخ مانده عذرخواهی می کنیم. تلاش ما این است که تا جای ممکن پاسخ مشتریان در اسرع وقت ارسال شود. ایمیل ارسالی شما به کدام آدرس و در چه حوزه ای بوده است؟

والا تا حالا من هرچی سوال خوندم آگاه زیرش جوابشو داده .دمتون گرم

سلام
سالروز تاسیس باشگاه مشتریان آگاه را تبریک عرض می کنم و از بابت هدایا و تخفیفات متشکرم.موفق و پیروز باشید

با عرض سلام وتحیات
سالروز تاسیس بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه را تبریک میگم و ارزوی پیشرفت روز افزون را دارم.
و تشکر ویژه بابت طرح‌های تشویقی و تخفیف‌های متنوع

از طرحهای تشویقی و جوایزی که در نظر گرفته اید خیلی متشکریم .انشاالله هر روز موفق تر باشید.

سلام با عرض تبریک و آرزوی موفقیت بیشتر برای باشگاه مشتریان آگاه.با تشکر از هدایا و امتیازات خاصی که برای مشتریان در نظر گرفته اید.

با عرض سلام و خسته نباشیدْ برای بنده امکان خرید بسته های اغتباری وجود ندارد( بسته ها به رنگ طوسی است) با وجود اینکه نزدیک ده هزار امتیاز باشگاهی دارم. لطفا راهنمایی بفر مایید که برای دریافت اعتبار چه مراحلی باید طی کنم

سلام
دوست گرامی خرید محصولات بآشگاه با وجه نقد ریالی بآشگاه مقدور است. با امتیازات سطوح شما و متعاقباً تخفیفات شما برای دریافت خدمات بیشتر میشود. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید:بآشگاه چیست
وراهنمای بآشگاه

سلام..ممنون از تخفیفهای شما….
ی سوال..برا بسته های اعتباری ک گرفته میشه موقع برگشت سودی هم گرفته میشه یا همون مقدار دریافتی را باید واریز کنیم…

سلام
خیر سودی وجود ندارد باید اصل مبلغ را برگردانید.

سلام وتبریک خدمت همگی شما
بیش از ده روز از تحویل مدارک برای دریافت کد بورسی بنده گذشته.علت عدم صدور آن چیست؟
متشکرم

سلام
باتوجه به اینکه در پروسه کدگیری های غیرحضوری و نیمه حضوری، لازم است مدارک به دست کارگزاری برسد تا روند احراز تکمیل شود، لذا در این میان تاخیر اتفاق می افتد. از این بابت پوزش می طلبیم و به استحضار می رسانیم که احراز شما در تاریخ ۱۴ آبان تکمیل شده است.

سلام.چرا بنده سفارش در یافت اعتبار میکنم ردش میکنهجواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400

سلام
برای مشاهده علت رد بسته های اعتباری خود می توانید در حساب بآشگاه خود به بخش گزارش مراجعه کرده و از منوی گزارش اعتبارات علت رد بسته را مشاهده نمایید.عموماً به دلیل نداشتن قرارداد اعتباری، نداشتن وجه تضمین کافی یا تخلف در تسویه اعتبار، بسته ها رد می شوند.

سلام
آیا این امکان وجود دارد که ما روز آخر طرح، بسته اعتباری را خریداری نمایید و بعد از آن قرارداد اعتباری را تهیه کنیم؟آیا قرارداد اعتباری بر اساس مبلغ بسته ما تهیه می شود یا میتوان این قرارداد را قبل از خرید هر بسته اعتباری منعقد نمود؟متشکرم

سلام
لازم است شما ۱۰ روز پیش از تاریخ اعمالی که مشخص می کنید، قرارداد خود را امضا کرده باشید. یعنی اگر شما ۲۷ آبان درخواست خرید خود را درج کنید و تاریخ اعمال بسته ۳۰ آبان قرار دهید، در همان لحظه درخواست شما به علت نداشتن قرارداد رد می شود. اما اگر در ۲۷ آبان درخواست خود را با تاریخ اعمال ۱۰ آذر ثبت کنید، تنها تا تاریخ ۲۹ آبان فرصت دارید که قرارداد خود را امضا کرده و وجه تضمین کافی داشته باشید.

سلام
من این شماره حساب رو کجا باید اعلام کنم خدمتتون ؟

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (سخاب۲۱) ، به منظورپرداخت مبالغ اسمی این اسناد، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ متوقفمی گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقعمبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (سخاب۲۱) و لزوم برنامه ریزی به منظورتسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران،پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساببانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغاسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شدهدارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران

سلام
اگر قرار است شما بهعنوان پیمانکار برای شرکت خود اسناد خزانه دریافت کنید، لازم است از طریق کارگزاری برای شرکت خود کد بورسی حقوقی دریافت نمایید. در فرم های مذکور شماره حساب شرکت را معرفی خواهید کرد و پس از آن مراحل بعدی طی خواهد شد.

با سلام. تولد باشگاه اگاه مبارک مبارک مبارک. بابت هدایا هم ممنونیم. اما باشگاه و کارگزاری اگاه بزرگتر وقدرتمندتر از این حرفاست. بخاطر همین انتظار اعضای باشگاه بیشتر از این حرفاست جنابان کارگزاری و باشگاه اگاه. در ضمن پیشنهاد میدم برای افراد تازه وارد هم انگیزه بوجود بیارین چون نمیتونن بخاطر امتیاز کمترشون از بسته اعتباری استفاده کنند وگرنه اعضای باسابقه چه با تخفیف چه بی تخفیف بسته میگیرن. این تازه واردها هستن که زورشون کمه . در کل برای همه چیز سپاس

سلام
ممنونیم از پیشنهادتون. تلاش میکنیم در برنامه های بعد به این موضوع دقت بیشتری شود. البته در این کمپین هم برای کسانی که اولین معامله را انجاممی دهند یا با سامانه جدید آساتریدرآگاه معامله می کنند، جوایزی درنظر گرفته شده است.

باسلام وخسته نباشیدخدمت پرسنل محترم کارگزاری آگاه
ببخشید،دیروز(شنبه۱۳آبان)به من پیامک ناقص وجسته وگریخته ای(مبنی برافتتاح نرم افزارtseآگاه مخصوص گوشی+لینک تلگرامی کارگزاری)ازطرف کارگزاری آگاه اومدوچون پیامک ناقص بود،نتونستم عضوکانالتون بشم ونیزنتونستم نرم افزارجدیدتونو روی گوشی نصب کنم!-اگه میشه،لطفااون پیامک رو دوباره برام بفرستین-باتشکر

سلام
پیامک مجدد برای شما ارسال می شود، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

ضمنا بنده هم دقیقا این مشکل را دارم
سرکار خانم کامران روز ۵شنبه در این خصوص تماس گرفتند ولی متاسفانه هیچ لینکی ارسال نشد برای مان….

کارگزاری موفق و خوبیه… براتون آرزوی بهترین ها رو دارم

اینجانب محمدرضا حاجی عرب ؛ حاضرم با شما فعالیت نمایم!. اگر گفته های شما با عملتان صحت داشت بعداد دو ماه تمام سرمایه خود را از سایر کارگزاریها، بکارگزاری شما انتقال نمایم

سلام
باعث افتخار ماست خوش آمدید.
لطفاً برای دریافت کد به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
https://ex.agah.com

سلام. تبریک میگم. باز هم مثل همیشه نوآوری و خلاقیت را در کارهاتون مشاهده کردیم.

سلام وتبریک خدمت شما عزیزان.
اگر کارگزاری برای مانده حساب مشتریان هم صندوق با درآمد ثابت(مانند صندوق حامی) ایجاد نماید بسیاری عالیست.باتشکر

سلام
البته از قبل مانده حساب مشتریان برای مشتریان رسوب مانده حساب شده که از قبل آن می توانند وام دریافت کنند و خرید اعتباری سهام انجام دهند.دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

سلام علیکم و رحمه الله، سوال مسابقه امروز(کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟) اشتباه میباشد زیرا گزینه هم گزینه ۴ و هم گزینه ۲ نادرست هستند، توضیح اینکه در موقع انحلال شرکت مسلم است دارائی ها به قیمت بازار به فروش میرسند و نه به قیمت دفتری، بنابراین پس از کسر بدهی ها از دارائی ها ، پول بیشتری به سهامداران خواهد رسید( برای صحیح شدن سوال باید کلمه تئوریک به گزینه ۲ اضافه شود در یان صورت پاسخ سوال گزینه ۴ خواهد شد) با تشکر

با سلام .
سوال به لحاظ فنی و محتوایی مشکل ندارد. در گزینه ۲: دقیقا تعریف ارزش دفتری سهام یا دارایی نوشته شده که در همه منابع قابل جستجو است.
در خصوص اشتباه بودن گزینه ۴: ارزش دفتری ارزش دارایی به قیمت ثبت شده است لذا این اشکال به آن وارد است که تغییراتی نظیر نوسانات بهره یا تورم در ان لحاظ نمی شود.

با سلام.. منظور از اولین معامله در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ آبانماه چیست؟ من در روز ۱۴ ابان معامله داشته ام … آیا هدیه به من تعلق می گیرد؟

سلام
اگر اولینمعامله شما در کارگزاری آگاه در تاریخ ۱۴ آبان ۹۶ بوده است، شما از جوایز مشخص شده بهره مند خواهید شد.

می خواهم یکی از نزدیکان را در کارگزاری آگاه ثبت نام کنم.ایا هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست؟پس اثرانگشت و مدارک چطور ارایه شوند؟

سلام
برای کد بورسی و آنلاین نیاز به احراز فرد است. لذا باید از طریق سامانه اکسپرس ثبت نام کنند و روش احراز (مراجعه به شعبه یا مراجعه ما به فرد در صورت امکان) را انتخاب کنند.
آدرس:
https://ex.agah.com

درود بر شما،سپاس از الطافتون، من خرید و فروش داشتم در این بازه زمانی، چجوری میتونم از سایته همفکران استفاده کنم، و راجبه امتیازات هم چیزی نمیدونم لطفان راهنمایی کنید

سلام
به مطالب ذیل مراجعه نمایید:دریافت خدمات مشاورهبآشگاه چیستراهنمای بآشگاه

سلام
امتیاز مربوز به معامله امروز من که خرید سهم کرمان۱ بود به حساب باشگاهم منظور نشد چرا؟! 🙁

سلام
تخفیفات شما لحاظ شده است. در صورت مغایرت لطفاً اعلام فرمایید. با سپاس

امتیازات برتین هفته ی قبلی(۶-۱۲ ابان ) اعمال نمی شود؟

سلام
امتیاز برندگان مسابقات عموماً ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری بعد از درج نتایج، در حساب برندگان لحاظ می شود.

سلام ببخشید چرا امتیاز و تخفیف کارمزد ناشی از معاملات امروز منظور نشده؟

سلام
تخفیفات شما لحاظ شده است. در صورت مغایرت لطفاً اعلام فرمایید. با سپاس

با سلام
۲ تا موضوع و انتقاد از شما دارم:
۱-در روز دوشنبه ۱۵ آبان (دیروز)بنده قبل از بازگشایی نماد فاراک سفارش خرید برای این سهم رو گذاشتم ، که البته نیم ساعت مانده به بازگشایی سهم درخواست لغو خرید را در سامانه جدیدتون(آنلاین جدید آگاه)گذاشتم چون حس کردم قیمت بالایی رو گذاشته ام….
ولی متاسفانه به اینکه سامانه ی شما همان موقع پیام داد که درخواست لغو به بورس ارسال شد….و بعد هم پیام داد درخواست لغو توسط بورس دریافت شد(پیامهای آبی رنگ)ولی در کمال تعجب در پایان تایم بازار دیدم که سامانه ی شما سهم مورد نظر را آنهم با بالاترین قیمت آن روز(هر سهم ۱۵۵ تومان)برای بنده خرید کرده…جای شکرش باقی بود که کسی بالاتر از این نگذاشته بود برای فروش!یا قیمت بالاتری مچ نشد قبل از باز شدن فاراک وگرنه لابد سامانه ی شما به همان قیمت اولیه من یعنی ۱۵۸۳ ریال برایم خرید میکرد…
که البته آخر بازار با سقوط ۵درصدی قیمت معامله (از۱۵۵۰ ریال به ۱۴۷۳ ریال)دیدم که حدسم برای اینکه قیمت بالایی گذاشته بودم درست بوده و اقدامم برای لغو سفارشم کاملا بجا و صحیح بوده ولی متاسفانه….با وجود تبلیغات بسیار زیاد شما درخصوص سیستم جدید معاملاتی آنلاین تان، این سامانه در مواقع شلوغی هسته ی معاملاتی بورس اصلا درست کار نکرده و هنگ میکند…و قابل اعتماد نیست… و تنها اقدامش دادن پیامی در ابتدای ورود به سامانه در بعداز بازار بود با این مضمون که:بدلیل هنگ هسته ی معاملات بورس لطفا لیست سفارشات و معاملاتتان را کنترل کنید!!کنترل کردیم ولی نوشدارو بعد مرگ سهراب به چه کار مشتری میاد؟
البته حدس میزنم اگر جوابی به این انتقاد و مطلب بدهید(و مثل برخی سوالاتی که بصرف و صلاحتان نبود و کلا سوال را حذف کردید..مثل سوال در خصوص اینکه چرا جدیدا ۱۰هزار تومان دوم برای تبدیل کاربر به مشتری را بحساب باشگاه مشتریانتان واریز نمیکنید؟و نه تنها جوابی برایش ندارید بلکه حتی امتیاز کامنت طرف را هم نداده و کل صورت مسئله و سوال را حذف میکنید!!) بله اگر این بار صورت مسئله را پاک نکنیدحدس میزنم شما این نقص را به گردن هسته بورس خواهید انداخت….باشه حق با شما ولی چرا در این خصوص از حق مشتریان کارگزاریتان در برابر بورس و هسته اش دفاع نمیکنید؟؟(۱۰۰% مطمئنم که بسیاری مانند بنده دیروز این ضرر را دادند بخاطر هنگ سیستم شما یا هسته ی بورس!)
پیشنهاد میکنم حتما در سامانه تان (البته اگر چیزی ازسابقه ی سفارشات دیروز برایش در حافظه باقی مانده باشد!)برای کل مروری درسفارشات دیروز مشتریان در فاراک(یا حداقل سابقه ی سفارش بنده با کد آنلاین TAHERI10381 ) بنمائید…
۲-و اما انتقاد دوم بنده…حالا علیرغم میل باطنی مشتری و با وجود ارسال لغو سفارش ، سیستمتان برایش خرید کرد ، دیگر چرا مبلغ تخفیف از بابت معامله اش در حساب باشگاهش واریز نمی شود؟؟! باز هم میتوانید این موضوع را لااقل در حساب باشگاه من با کد AD4668 کنترل و صحتش را دریابید…
متشکرم از پیگیری شما و ممنون میشوم پاسخ دهید(حتی اگر نمیخواهید علنی باشد!ولو تلفنی نه اینکه سوال بنده را حذف کنید….ضمن اینکه بنده با تبلیغ و تشویق به اینکه باشگاه و آگاه برای عضویت و کد آنلاین و مشتری شدن و….کلی جوایز تشویقی و نقدی دارد توانستم بیشتر از ۳۰ کاربر را به مشتری فعال آگاه تبدیل کنم که متاسفانه بدعهدی اخیر شما و عدم واریز ۱۰هزارتومن ناقابل بابت تبدیل کاربر به مشتری باعث دروغگو شدن بنده! و عدم اعتماد مشتریان جدیدتان به کارگزاری آگاه! خواهد شد….مشتری های جدید و اقوام و زیرمجموعه های ما در باشگاه موضوع و اعتراض خودشان را چندین بار طی کامنت ها ، ایمیل ها و تماس تلفنی شان بگوشتان رساندند(بعنوان نمونه طی تماس ۵ روز پیش با سرکار خانم شادی کامران)ولی متاسفانه کو اقدام و پاسخگویی آگاه…(شاید دیگرتان را از اینکه:همیشه سطح توقع مشتری را جوری بالا میبریم که دیگران نتوانند با مارقابت کنند را بخاطر مسائلی مثلا مانند کم شدن اخیرکارمزد کارگزاری ها توسط بورس فراموش کرده اید؟؟!)

ببخشید از اشتباه پایانی آخر مطلب:
منظور این بوده:
(شاید دیگر شعار قبلی تان را مبنب بر اینکه:همیشه سطح توقع مشتری را جوری بالا میبریم که دیگران نتوانند با مارقابت کنند را بخاطر مسائلی مثلا مانند کم شدن اخیرکارمزد کارگزاری ها توسط بورس فراموش کرده اید؟؟!)
باتشکر از پیگیری شما دوست گرامی

با سلام
همانطور که تلفنی حضور گرامی شما مطرح گردید، در تاریخ مذکور، هسته معاملات بورس با مشکل مواجه شده و اختلال داشت. لذا بسیاری از سفارشات در کارگزاری های مختلف دچار مشکل شد. بی شک از آنجا که رضایت مشتریان برای کارگزاری ها بسیار اهمیت دارد، لذا آسیبی که این قبیل اتفاقات به بازرا سرمایه وارد می کند، از طرق مختلف توسط کارگزاری ها اعلام می شود. امیدواریم ساز و کار مناسبی برای مواقع اینچنینی ایجاد شود.
در خصوص مورد دوم، گاهی ممکن است سرویس های میان بآشگاه و سامانه معاملاتی نتوانند بصورت آنلاین با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. از این رو امتیازات با تاخیر لحاظ می شود.

با سلام
امتیاز و تخیف معامله روز ۹۶/۰۸/۱۵ اینجانب به حساب باشگاه واریز نشده است.

سلام
امتیاز و تخفیف کارمزد معامله شما در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ در حساب بآشگاهتان منظور شده است.

سلام منظور از انجام اولین معامله شخصی که برای اولین بار می خواهد معامله کند؟ یا اینکه برای اولین بار از طریق نسخه جدید آنلاین معامله کند؟

سلام
این مورد مربوط است به:
۱- کلیه مشتریان کارگزاری آگاه که تا کنون هیچ معامله ای با کارگزاری آگاه انجام نداده اند.

سلام و خسته نباشید
به عنوان خوش حسابی برای تسویه اعتبار به جای اینکه برای من بستانکاری بزنند اشتباها بدهکاری زده شده است و مبلغی از حساب باشگاهم کم شده و من این موضوع رو اطلاع دادم و گفتن درست می کنیم ( هم مبلغی که کم شده و هم جایزه خوش حسابی رو ) لطف می کنید پیگیری کنید چون می خوام بسته اعتباری بخرم ولی مبلغ داخل باشگاهم چون کم شده نمی تونم درخواست بدم ممنون.

سلام
ضمن عرض پوزش درخواست شما به پشتیبانی فنی ارجاع شده و در دست پیگیری است. به محض رفع مشکل حضورتان اطلاع رسانی خواهد شد.

سلام هنوز مشکل من پربرجاست. مبلغ کسر شده و هدیه خوش حسابی به حساب باشگاهم واریز نشده.

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز؛
این موضوع در دست بررسی است و به محض رفع مشکل حساب بآشگاه شما اصلاح خواهد شد.
با تشکر

با سلام
سالروز تاسیس رو تبریک گفته و برای همه دست اندرکاران آرزوی موفقییت دارم.بنظرم سطح سوالات ۳۰۰ امتیازی یه کم دشواره ، لطفا اگه ممکنه جهت ترغیب بیشتر اعضاء به شرکت در مسابقات ،سوالات فوق ساده تر طرح شوند./

سلام
سوالات ۳۰۰ امتیازی، سوالات ویژه هستند. سوالات ساده عموماً با امتیاز ۷۵ در بآشگاه قرار داده می شود.

تبریک می گم و تشکر می کنم به خاطر زحماتتون.

با سلام
در مورد سوال مسابقه باشگاه با کد۹۶۰۸۰۳۲ با توجه به اینکه از تفاضل مانده بدون معاملات آخر و مانده نزد کارگزار مجموع ریالی معاملات انجام شده در روز جاری به دست می آیدگزینه ۴ گزینه مناسبتر نمی باشد؟ و در مورد سوال با کد ۹۶۰۸۰۳۳در مورد سهم شبندر در پرتفوی پارسان عدد تقریبی ۱۳٫۷ به دست می آید که به ۱۴درصد نزدیکتر است. لطفا این دو مورد را بررسی فرمایید
با تشکر

سلام
در خصوص سوال کد۹۶۰۸۰۳۲ چنانچه مستحضرید سررسید معاملات سهام T+3 و سررسید اوراق مشارکت T+1 است. مانده بدون معاملات آخر مقدار مانده مشتری است بدون احتساب معاملاتی که هنوز سررسید نشده اند.
در خصوص سوال کد ۹۶۰۸۰۳۳ هم پاسخ ۱۰ درصد است.

ضمن عرض سلام وخسته نباشید
سالروز تاسیس باشگاه رو خدمت همه دست در اندرکاران زحمتکش وتلاشگر و پاسگو تبریک عرض مینمایم
متاسفانه بنده نسبت به سال اول تاسیس باشگاه کمتر فرصت پیدا میکنم تا به باشگاه سربزنم ولی اخیرا خودم را مقید کرده ام تا وقت بیشتری برای مطالعه و پاسخگویی به سوالات بگذارم و تصمیم گرفته ام تا قله جدیدی رو فتح کنم تا قله دنا ۱۵۰۰۰ امتیاز کم دارم وبا تلاش به این قله خواهم رسید .
از ایجاد انگیزش با روشهای تشویقی و بروز خلاقیتهای دست دراندرکاران باشگاه به نوبه خود تشکر میکنم خیلی دوست داشتم مثل سال اول تاسیس با باشگاه همکاری داشته باشم اما متاسفانه میسر نشده است بهرحال سوالات باشگاه رو شخصا با مطالعه رفرنسهای موجود در سوالات و دانش شخصی و یا حتی سرچ در گوگل پاسخ میدهم و پس از تعیین پاسخ صحیح از سوی شما در صورت غلط بودن پاسخم گزینه صحیح رو مطالعه میکنم و با این روش از حضور در باشگاه کمال بهره رو میبرم .
آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون همه عزیزان دست اندر کار رو از خداوند منان خواستارم .
با تشکر – عابد

با سلام
و ضمن سپاس از همراهیتان
دوست گرامی کارگزاری آگاه نیز برای شما آرزوی موفقیت و تعالی را در بازار سرمایه دارد.

موفق و پیروز باشید 🙂

با سلام
خسته نباشید
از بابت طرح های تشویقی متشکرم
به امید موفقیت روز افزون

سلام و تشکر ازخدمات بسیار عالی وکاربردی کارگزاری آگاه
من اولین معامله ام رو در بازه زمانی سالگرد کارگزاری انجام دادم.خواستم بدونم منظور از یک ماه اعتبار رایگان سایت همفکران به ارزش ۲۵۰ هزارتومان اعطا می‌شود.چیه؟
ممنون میشم پاسخ م رو بدید

سلام
به افرادی که در بازه مذکور اولین معامله خودشون رو با کارگزاری آگاه انجام داده باشند، یک ماه اشتراک ویژه سایت همفکران داده می شود. ارزش این اشتراک ۲۵۰ هزار تومان هست. یعنی اگر شما بخواهید خودتان این اشتراک را دریافت کنید باید مبلغ ۲۵۰ هزارتومان بپردازید. سایت همفکران، سایت مشاوره آنلاین و تحلیل در حوزه اوراق بهادار است.

سلام.من از اعضای جدید هستم.تلگرام باشگاه به عنوان معرف من ثبت شده.در حالی که من می خواهم کسی را که واقعا مرا به باشگاه معرفی کرده معرفی کنم .لطفاامتیاز راپس بگیرید و اجازه دهید خودم معرف را انتخاب کنم.

سلام
دوست عزیز معرفی معرف صرفاً توسط خود فرد یا کسی که نام کاربری و رمز عبور وی را دارد امکان پذیر است و سیستم به صورت خودکار معرفی برای افراد تعیین نمی کند. اگر شما با استفاده از لینک های تبلیغاتی که در گروه های تلگرامی قرار دارد، عضو شده اید، آن لینک مربوط به یک معرف بوده است و در ابتدا از شما پرسیده شده که آقا یا خانم “الف” به عنوان معرف شما هستند. در صورت تایید شما، این فرد به عنوان معرف برای شما منظور می شود و شما تا یک ماه می توانید از مزایای سطح ایشان استفاده کنید.
متاسفانه امکان تغییر یا حذف معرف وجود ندارد. امکان معرفی معرف تنها یک بار است.

در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ چند معامله انجام داده ام ولی امتیاز داده شده بر اساس امتیازدهی قبل می باشد ،در حالیکه در طرح تشویقی شما باید دو برابر می شد!!!!
در ضمن تا کنون خیری از کارگزاری ندیده ام،کسی که بخواد لطف کنه شرط وشروط نی ذاره.
دریغا که شه نانوا زاده است بهایش به ما نیم زر داده است
بسیاری از کارگزاری ها از مشتریان شان حمایتهای متفاوتی دارند از جمله معرفی سهم های خوب ،در حالیکه شما مطالبه ریالی دارید………….

سلام دوست بزرگوار
در همین مطلب، عبارت زیر درج شده است:
نکته: هدایای شرکت کنندگان محترم در طرح سال‌روز تاسیس بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، از تاریخ ۶ تا ۹ آذر ماه ۹۶ تخصیص خواهد یافت.

باسلام ،خداقوت،یه جایی گفته بودین تخفیف ۲۵درصدی سالروزتاسیس باشگاه تاساعت ۸صبح ۲۸آبان فرصت داره .آیا این موضوع درسته یاهمان روز۲۷آبان تمام میشه؟

سلام
این تخفیفات تا ساعت ۸ صبح ۲۹ در سایت وجود داشت.

سلام
ببخشیدمن ساعت حدود یک ونیم بامداد۲۸آبان اعتباربیست میلیون ریالی خریدکردم ،هیچ تخفیفی شامل اون نشده!بیزحمت پیگیری کنید.باتشکر

دوستان گرامی ای کاش کناربسته هامی نوشتیدقیمت بعدازتخفیف ۲۵درصدی!!

سلام
شما در تاریه ۲۸ آبان بسته اعتباری ۲ میلیون تومانی ۱ ماهه به ارزش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را باقیمت ۲۷۷,۵۰۰ ریال خرید کرده اید در حالی که قیمت این بسته بدون تخفیف ۳۷۰,۰۰۰ ریال بوده است.

خلاصه هرکسی که عضو باشگاه هست به مناسبت سالروز یه جورایی یه منفعتی میبره
ممنون از این شرایطی که بوجود آوردید.

سلام
در یکی از مسابقات پاسخ را به صورت تشریحی ارائه نمودید که از نظر آموزشی کار بسیار مفیدی بود.چون بعضی از سوالات فرمولی جهت پاسخ دادن در مطالب آموزشی سایت وجود ندارد که از آن استفاده کنیم.

سلام
ممنونیم از توجه شما. تلاش می شود که برای اغلب سوالات پاسخ تشریحی درج شود.

سلام
من با استفاده از پنل جدید معامله کردم.امتیازاتم دو برابر شد؟ فکر کنم نشد

سلام
در اطلاع رسانی خدمت عزیزان اعلام شده که کلیه هدایا در بازه زمانی ۶ تا ۹ آذر ماه ۹۶ لحاظ خواهد شد.

سلام

با تشکر از این تخفیفات و جوایزی که در طول سال به مناسبتهای مختلف در نظر میگیرد و بخصوص در بخش اعتبارات که استفاده از بسته های اعتباری تنها محدود به ارائه درخواست از طریق باشگاه و صرفا از طریق ریال موجود در باشگاه میسر میباشد که تامین این ریالها نیز براحتی برای اکثریت مشتریان آن کارگزاری میشه گفت که تحقق پذیر در بازه زمانی حداقل چندین ماهه شرایط ریالی تهیه یک بسته اعتباری حداقلی یک ماهه رو میتونن پیدا کنند و بدین شکل کمی شرایط مناسبتری رو در این محدوده زمانی برای مشتریان خود فراهم میکنیدو از نبودنش میشه فقط گفت کمی کار سازتره بازهم تشکر کرد.

البته این سیستم اعتباری رو بهتر میشد در کنار اعتبار دهی طولانی مدتی که سایر کارگزاری در حال حاضر برای مشتریانشون بر اساس ارزش پرتفشون بطور متوسط بصورت شش ماهه تا یکساله جهت تسویه در نظر میگیرن مورد استفاده قرار میداد که قطعا یک امتیاز و برتری نسبت به سایر کارگزاری میشده و این سبک برعکس در مورد استفاده از منابع اعتباری برای طالبین استفاده از این امکانات محدودیت زیادی ایجاد کرده و با اطمینان میشه گفت تقریبا تمام مشتریان این کارگزاری که از اعتبار بطور معمول استفاده میکنند در این مورد با این مشکل مواجه هستن و تقاضایی مشابه برای حل این مسئله محدود بودن و عدم امکان تامین ریال باشگاهی به طور مستقیم دارند که براحتی با یک نظر سنجی در این رابطه میتوان به صحت این مطلب رسید.

با یک حساب سرانگشتی میشه متوجه شد که مشتریان این کارگزاری چیزی بطور متوسط با تخفیفات در نظر گرفته شده بتوانند یک اعتبار دو میلیونی یک ماهه اکثر مشتریان کارگزاری باید حداقل ۶۰ میلیون گردش حسااب داشته باشند و تو چنین بازاری با سرمایه شخصی کمتر اشخاصی قادر به رسیدن به این گردش در یک ماه میتونن با سرمایه های محدودشون برسن و عملا نمیتونن از بسته اعتباری مثناسب با ارزش پرتفوشون در این کارگذاری بهرمند بشوند.

امیدوارم هرچه زودتر این مورد توسط کارگزاری مورد بازبینی و این مشکل بطریقی مناسب حل گردد که با توجه با امتیازات و امکانات موجود قطعا میتواند باعث جذب پرتفوهای بیشتری به این کارگزاری گردد بجای اینکه مشتریان فعلی نسبت به تغییر کارگزارشون و کوچ به کارگزاری دیگه اقدام کنن و پرتفشونو به حداقل برسون

سلام
ممنونیم از اینکه مواردی را که در جهت بهبود خدمات کارگزاری آگاه است را با دقت و حوصله بیان فرمودید. حتماً مواردتون بررسی خواهد شد.
اما ذکر نکاتی رو خالی از لطف ندیدیم:
راه‌های کسب ریال در آگاه بسیار متنوع است و الزاما از طریق معاملات نیست. مثلا نفرات میانی مسابقات حداقل ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کنند که برای اعتبار ۶ میلیونی ماهانه یا ۲ میلیونی سه ماهه کفایت می کند. در بآشگاه و کارگزاری آگاه دریافت خدمات کار چندان دشواری نیست. برای یک مشتری نمونه فرض کنید که ایشان یک نفر مشتری جدید به کارگزاری معرفی کرده است که بابت فعال شدن این مشتری ۵۰ هزار تومان دریافت میکند و فعالسازی خودش هم ۱۰ هزار تومان میشود و اگر جزو نفرات میانی مسابقات هم باشد (مثلاً پنجاهمین نفر) هم شود ۳۸ هزار تومان دیگر دریافت میکند. حال اگر این مشتری سطح ۱ هم باشد بدون انجام هیچ معامله ای، برای دریافت اعتبار ۲، ۳ یا ۵ میلیون تومانی ماهانه می تواند اقدام نماید.

سلام
با تشکر از کارگزاری محترم آگاه، امیدوارم در آینده نزدیک دوباره شاهد چنین طرح هایی باشیم. 🙂

سلام
حتماً همینطوره 🙂

باسلام:
خیلی خوبه که تا این اندازه به آموزش بها می دهید .

موفق باشید

سلام این بخش مسابقه جای تشکر داره دانش شرکت کننده ها میره بالا فقط بعد اینکه جواب مسابقه رو دادید منبع سوال رو هم معرفی بفرمایید ممنون بخصوص منبع سوال ۹۶۰۸۰۵۸

با سلام؛ این آموزش ها و تشویق ها، انگیزه ی خوبی برای یادگیری ایجاد کرده. ممنون

باسلام :
باوجود کاهش نرخ سودبانکی به ۱۵% اعتبارات باشگاه از یکساله ۱۸% تا یک ماهه ۲۲٫۲% است.
جا دارد برای کسانی که به سطوح بالا میرسن و جز ۱۰۰مشتری اول کارگزاری قرار می گیرن تخفیفات دلچسب تری در نظر بگیرید.

همچنین در کنار مسابقات جسورانه که درصد شانس بیشتراز سوادتحلیل در آن دخیل بوده و گاها با اختلاف ۱یا ۲ ریال یکی را از اوج به زیر و دیگری را از قعر به اوج می برد ( بیاد بازی مار و پله دوران کودکی ) سوالات چالش دار تخصصی با امتیاز خوب مثل مناسبتها که می گذارید در طول هفته اضافه کنید تا این طیف از کاربرانتون رو هم به حضور داشتن در باشگاه دلگرم کرده باشید.
هر چند که توجه ندارید و کار خودتون رو انجام میدهید.

یادتون بیارم که از قدیم گفتن :
کسی که بخواهد کاری را انجام دهد راهشو پیدا می کونه .
واگر نخواهد انجام بدهد بهونشو پیدا می کونه .

باسلام وتشکر
من اولین خریدم در این بازه زمانی بوده.اما برایم فقط ۴۰ درصد تخفیف همفکران به مبلغ صد هزار تومان آمده.لطفا علتش را بفرمایید

با سلام
دوست گرامی، کارشناس ما جهت بررسی و پیگیری موضوع با شما تماس گرفتند ولی پاسخی از سوی شما دریافت نشد.
چنانچه مشکل شما برطرف نشده، خواهشمند است با بخش پشتیبانی بآشگاه به شماره ۰۲۱۸۲۱۵۴۲۰۰ تماس حاصل فرمایید.
با تشکر

با سلام
امتیازات این جشنواره برای من لحاظ نشده. لطفا پیگیری کنید. ممنون

سلام
شما در کدام بخش مشمول هدیه می شوید؟

با سلام و تشکر از خدمات گسترده و مشتری مداری کارگزار ی آگاه
امتیاز خرید بسته‌ دوماهه همفکران، در تاریخ جشنواره ی باشگاه برای بنده لحاظ نشده است. درصورت امکان بررسی فرمایید. به علاوه هدایای بلک فرایدی که در صفحه ی اینستاگرام کارگزاری و باشگاه اعلام شد. به چه کسانی تعلق گرفته است؟ در این خصوص نیز لطفاً اطلاع رسانی کنید.

سلام
در خصوص بسته همفکران، خرید شما بررسی و پیگیری خواهد شد.
برندگان Black Friday نیز در پستی مجزا اطلاع رسانی می شود.

واقعا ایده منحصر به فردی است ایده باشگاه
موفق باشین

با سلام وعرض خسته نباشید خدمت شما عزیزان با عنایت به تعیین زمان مشخص جهت منظور نمودن امتیاز برندگان شرکت کننده در کمپین سال روز تاسیس باشگاه در صورت امکان دلیل عدم اجرای آنرا را باطلاع شرکت کنندگان برسانید . با تشکر نکته: هدایای شرکت کنندگان محترم در طرح سال‌روز تاسیس بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، از تاریخ ۶ تا ۹ آذر ماه ۹۶ تخصیص خواهد یافت. ( جهت یاد آوری ) البته بعدا اعلام شد تا تاریخ ۱۱ آذر

سلام
هدایا و امتیازات تعلق گرفته است. در صورت امکان بفرمایید که کدام جایزه شامل حال شما می شده که تخصیص نیافته تا بررسی شود.

سلام با تشکر از شما جایزه بنده نیز دیروز منظور گردید .

با سلام
امتیازات این جشنواره در قسمت ” دریافت کد بورسی (فقط از سامانه آگاه اکسپرس) ” برای من لحاظ نشده. لطفا پیگیری کنید. ممنون

متاسفانه مسئولین کمپین تابه حال چیزی اعلام نکردند….

سلام
شما در کدام بخش حائز دریافت هدیه بوده اید؟

قسمت ” دریافت کد بورسی (فقط از سامانه آگاه اکسپرس) ”

سلام
پاسخ شمادر کامنت دیگری که با ایمیلتان درج کرده بودید، اعلام شده است:
“هدیه شما کلاس آموزشی بوده است که از طریق پیامک حضورتان ارسال شده است. در صورتی که پیامک را دریافت نکرده اید، می توانید در ساعات اداری با شماره ۸۲۱۵۴۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۱۰۶ یا ۱۰۲ (واحد آموزش) تماس حاصل فرمایید.”

سلام
هدیه شما کلاس آموزشی بوده است که از طریق پیامک حضورتان ارسال شده است. در صورتی که پیامک را دریافت نکرده اید، می توانید در ساعات اداری با شماره ۸۲۱۵۴۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۱۰۶ یا ۱۰۲ (واحد آموزش) تماس حاصل فرمایید.

سلام در خصوص هدایای سالگرد تاسیس باشگاه بابت اولین معامله که یک ماه اشتراک رایگان سایت همفکران هست به من تعلق نگرفته.

سلام
در مورد هدیه شما، پیامکی برای شما ارسال شده است. چنانچهپیامک را دریافت نکرده اید یا شماره شما بر روی پیامک های تبلیغاتی بسته است، لطفاً اعلام فرمایید.

با سلام وخسته نباشید .با توجه به اینکه من در بازه سالگرد کارگزاری اولین معامله م رو انجام دادم و خواستم جایزه اعتبار۲۵۰ هزار تومانی رو دریافت کنم وکه با پیگیری که کردم ،دست آخر ۱۵۰ هزار اعتبار به من تعلق گرفت .خواستم بدونم که اعتبار رو با در نظر گرفتن سطح باشگاه میدن ؟؟؟؟ چون میخواستم با توجه به۲۵۰ هزار اعتبار و سطح باشگاه بسته دو ماهه بگیرم تشکر از زحمات شما

سلام
بله این هدیه بر اساس سطح بآشگاه ارائه می شود.

با سلام
مبلغ تخفیف و امتیاز خرید اینجانب در ۱۱دی۹۶ (۱۰۴۷ سهم شلیا ) در باشگاه من منظور نگردیده در صورتیکه امتیاز و مبلغ تخفیف ۱۲دی۹۶ (۱۱۰۲ سهم شلیا) واریز شده!!!
چرا؟؟

سلام
چرا پاسخگویی آگاه اینقدر کند شده…
پیام قبلی بنده در همین صفحه را حدود ۲ ماه بعد جواب دادید…احتمالا این پیام هم همین حدود طول میکشد؟؟

سلام
پاسخ کامنت ۲ ماه پیش شما به صورت تلفنی در همان زمان پاسخ داده شد و پاسخ کتبی آن از قلم افتاده بود.
در خصوص تخفیف کارمزد سهم شلیه روز ۱۱ دی ماه نیز، مورد اعلامی شده به بخش پشتیبانی ارجاع شده است تا بررسی و رفع گردد.

سلام
این مورد برای بررسی و رفع به بخش پشتیانی فنی ارجاع شد.

با سلام بسیار خوبه ولی تخفیفاتو هنوز هم بیشتر کنید لطفا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


کد کپچا
*
عدد را وارد کنید:

مرا با ایمیل از دیدگاه های آتی این نوشته مطلع کن. همچنین می توانید بدون ارسال دیدگاه مشترک شوید.

دفتر مرکزی: تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز – پلاک 13

مدرسه بورسی: خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- خیابان یزدان پناه- پلاک 91- طبقه نهم

جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400
جواب سوال های باشگاه آگاه اردیبهشت 1400
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *