پاسخ آزمون های نهاد رهبری

پاسخ آزمون های نهاد رهبری
پاسخ آزمون های نهاد رهبری

پاسخ آزمون های نهاد رهبری

پاسخ سوالات نهاد رهبری

پاسخ سوالات سایت نهاد تلگرام

جواب آزمونهای سایت نهاد تلگرام

جواب سوالات ازمون مجازی نهاد تلگرام

جواب سوالات دانش خانواده سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب سایت نهاد

جواب سوالات ازمون سایت نهاد

کانال تلگرام جواب سوالات سایت نهاد

جواب سوالات دانش خانواده سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب اسلامی سایت نهاد

جواب آزمونهای سایت نهاد تلگرام

جواب سوالات تاریخ تحلیلی سایت نهاد

کانال تلگرام جواب سوالات سایت نهاد

جواب سوالات ازمون مجازی نهاد تلگرام

جواب سوالات اندیشه اسلامی ۱ سایت نهاد

سایت نهاد


پاسخ سوالات نهاد رهبری

پاسخ سوالات سایت نهاد تلگرام

جواب آزمونهای سایت نهاد تلگرام

جواب سوالات ازمون مجازی نهاد تلگرام

جواب سوالات دانش خانواده سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب سایت نهاد

جواب سوالات ازمون سایت نهاد

کانال تلگرام جواب سوالات سایت نهاد

پاسخ آزمون های نهاد رهبری

جواب سوالات دانش خانواده سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب اسلامی سایت نهاد

جواب آزمونهای سایت نهاد تلگرام

جواب سوالات تاریخ تحلیلی سایت نهاد

کانال تلگرام جواب سوالات سایت نهاد

جواب سوالات ازمون مجازی نهاد تلگرام

جواب سوالات اندیشه اسلامی ۱ سایت نهاد

سایت نهادجواب سوالات ازمون سایت نهاد تیر ماه1399 pdfDownloads-icon


جواب سوالات ازمون سایت نهاد تیر ماه1399 pdfDownloads-icon


جواب سوالات ازمون سایت نهاد تیر ماه1399 pdfDownloads-icon

جواب سوالات دانش خانواده سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب سایت نهاد

جواب سوالات انقلاب اسلامی سایت نهاد

جواب آزمونهای سایت نهاد تلگرام

جواب سوالات تاریخ تحلیلی سایت نهاد

پاسخ آزمون های نهاد رهبری

کانال تلگرام جواب سوالات سایت نهاد

جواب سوالات ازمون مجازی نهاد تلگرام

جواب سوالات اندیشه اسلامی ۱ سایت نهاد

سایت نهادجواب سوالات ازمون سایت نهاد تیر ماه1399 pdfDownloads-icon

پاسخ سوالات مطرح شده در سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به ادرس www.ec.nahad.ir

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پانزدهم: آسيب شناسي مباحث مهدويت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهاردهم: رجعت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

پاسخ آزمون های نهاد رهبری

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه سیزدهم: دستاوردها، قلمرو و مدت حكومت مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوازدهم: برنامههاي حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه یازدهم: ظهور و اهداف حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دهم: شرايط و علايم ظهور قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه هفتم: فوائد امام غائب قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه ششم: غيبت امام زمان(عج) و علل آن قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پنجم: امام مهدي(عج) در نگاه اهل سنت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهارم : امام مهدي(عج) در آينة قرآن و روايات قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : دوران اختفا و پنهان زيستن امام مهد(عج) قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوم : امام مهدي(عج) در يك نگاه قرار داده شده است.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : ضرورت طرح مباحث مهدويت و كليات امامت قرار داده شده است. توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پانزدهم: آسيب شناسي مباحث مهدويت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهاردهم: رجعت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه سیزدهم: دستاوردها، قلمرو و مدت حكومت مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوازدهم: برنامههاي حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه یازدهم: ظهور و اهداف حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دهم: شرايط و علايم ظهور قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه هفتم: فوائد امام غائب قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه ششم: غيبت امام زمان(عج) و علل آن قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پنجم: امام مهدي(عج) در نگاه اهل سنت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهارم : امام مهدي(عج) در آينة قرآن و روايات قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : دوران اختفا و پنهان زيستن امام مهد(عج) قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوم : امام مهدي(عج) در يك نگاه قرار داده شده است.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : ضرورت طرح مباحث مهدويت و كليات امامت قرار داده شده است. توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد 

پاسخ سوالات مطرح شده در سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به ادرس www.ec.nahad.ir

مرجع پاسخ سوالات آموزش مجازی دانشگاهیان در سایت زیر : un-nahad.vcp.ir

‘);docprint.document.close();docprint.focus();}

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عیسی زاده بیان داشت: خوشبختانه با
توسعه نرم افزاری و افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها هم اکنون هیچ مشکلی از نظر سرعت و
کیفیت ارائه خدمات در سایت آموزش مجازی دانشگاهیان وجود ندارد؛ و دانشجویان می‌توانند
با آسودگی خاطر از درس‌ها استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به توافقاتی که با وزارت ارتباطات انجام شده است؛ از
اسفند ماه استفاده از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان مشمول اینترنت رایگان بوده و
دانشجویان و اساتید بابت استفاده از این سایت هزینه اینترنت پرداخت نخواهند کرد.تیم پشتیبانی در طول تمام ۲۴ ساعت شبانه روز آماده پاسخ به سوالات و درخواست‌های
دانشجویان و اساتید گرامی است.
معاون آموزشی نهاد رهبری توصیه کرد دانشجویان عزیز به جای استفاده از تماس‌های
تلفنی از بخش ارسال درخواست، سوالات و ابهامات خود را ارسال نمایند تا با سرعت بیشتری
به سوالات آن‌ها پاسخ داده شود.
دکتر عیسی زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر صدور
گواهی نامه و آزمون نهایی متوقف شده است؛ اما در خصوص گذراندن درس‌ها مشکل عمده‌ای
وجود ندارد؛ و آنچه در این روز‌ها مهم است گذراندن درسهاست که همچنان در حال انجام
است.
وی در ادامه با اشاره به دلایل عدم صدور گواهی‌نامه و برگزاری آزمون نهایی گفت: با
توجه به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکنون در خصوص زمان و نحوه بازگشایی
دانشگاه‌ها اعلام نظر نکرده است و به تبع آن دانشگاه‌ها نیز در خصوص نحوه برگزاری
آزمون‌های پایان ترم و شیوه آن تصمیمی اعلام نکرده اند، بنابراین انجام آزمون
نهایی و صدور گواهی نامه در این موقعیت امکان پذیر نیست. از طرف دیگر تعداد زیادی
از اساتید معارف برای مشارکت در روند آموزش مجازی دروس معارف دانشجویان ابراز
تمایل کرده‌اند و خواستار حضور مستقیم در سایت جهت اعتبارسنجی و ارزشیابی از نحوه
آموزش دانشجویان هستند؛ بنابراین در روز‌های آینده و پس از اینکه وضعیت دو مورد
فوق مشخص شود، یعنی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کند دانشگاه‌ها چه زمانی
بازگشایی می‌شوند؛ و هم حضور استادان عزیز معارف در سایت محقق شود؛ ان‌شاالله در
خصوص نحوه برگزاری آزمون‌های نهایی و صدور گواهی نامه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
دکتر عیسی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به راه اندازی سامانه
اعتبار سنجی از آموزش‌های مجازی اعلام کرد: با کمک شرکت‌های دانش بنیان و تیم فن‌آوری
مرکز آموزش مجازی، سامانه‌ای برای اعتبار سنجی فعالیت‌های آموزشی دانشجویان طراحی
شده است؛ که با استفاده از این سامانه دانشجویانی که قوانین آموزشی و استاندارد‌های
لازم را رعایت نمی‌کنند و مرتکب تخلف آموزشی می‌شوند اعتبار آموزش آن‌ها پایین و
کم ارزیابی می‌شود؛ بنابراین ایشان باید روند آموزش سختگیرانه و طولانی‌‎تری را طی نمایند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون صد‌ها گواهی نامه‌ای که مرتکب تخلف آموزشی شده بودند
شناسایی و باطل شده است اعلام کرد، در آینده
ای نزدیک ضمن باطل کردن این گواهینامه
ها، در صورتی که متخلفان تخلفات آموزشی خود را ادامه دهند، از طریق
مراجع انضباطی دانشگاه ها
با آن‌ها برخورد خواهد شد.
دکتر عیسی زاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که دانشجویان اعلام
می‌کنند اگر آزمون نهایی دیرتر برگزار شود آنچه در کلاس‌های مجازی فرا گرفته‌اند
را فراموش می‌کنند، اعلام کرد: آنچه در رابطه با دیگر رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها
وجود دارد به این صورت است که هم اکنون همه در حال گذراندن کلاس‌های مجازی هستند و
هیچ سایتی آزمون برگزار نمی‌کند. این یکی از ویژگی‌های مثبت سایت ما بود که آزمون
را بلافاصله پس از برگزاری پایان کلاس آخر برگزار و گواهی نامه صادر می‌کرد؛ ولی
متاسفانه با توجه به تخلف عده‌ای از دانشجویان ما فعلا برگزاری آزمون‌ها را موکول
به آینده‌ای نزدیک و اعلام زمان بازگشایی دانشگاه‌ها و حضور استادان معارف در کنار
فرآیند آموزشی دانشجویان کردیم؛ تا با اعتبار سنجی‎ای
که از طرف اساتید اتفاق می‌افتد آزمون‌های کیفی‌تر و دقیق‌تری را به عمل آوریم.
وی توصیه کرد دانشجویان با برداشتن یادداشت از محتوای کلاس‌های مجازی و همینطور
استفاده از خلاصه درس‌ها در زمان آزمون نهایی، مشکل فراموشی را حل و این آزمون را
با موفقیت بگذرانند. ضمن اینکه آنچه در آموزش‌های مجازی ارائه می‌شود به صورت فایل‌های
خلاصه نیز در اختیار دانشجو قرار گرفته است تا هر زمان که بخواهند، آن‌ها را مرور
کرده و در آزمون نهایی به مشکل بر نخورد.
دکتر عیسی‌زاده در پاسخ به این سوال که بعضی از اساتید به دانشجویان اعلام می‌کنند
که هرچه سریعتر گواهی نامه‌هایشان را تحویل دهند افزود: از اساتید عزیز تقاضا می‌کنیم
با توجه به فرصت کافی‌ای که تا پایان ترم موجود هست نسبت به دریافت گواهی نامه
مهلت بیشتری به دانشجویان دهند.
معاون آموزشی نهاد رهبری در پاسخ به این سوال که بعضی از اساتید نمره‌ای کمتر از
آنچه در بخشنامه آمده برای دانشجویان در نظر می‌گیرند در حالی که دانشجویان تاکنون
جلسات زیادی را گذرانده‌اند گفت: آنچه در بخشنامه اعلام شده به عنوان چهارچوب کلی
تقسیم نمره به آموزش‌های مجازی و نمره آزمون کتبی و فعالیت‌هاییست که استاد انجام
می‌دهد. البته اگر دانشجویی قبل از اعلام نظر استاد یا گروه معارف دانشگاهش درس‌هایی
را گذرانده باشد بدون تردید از طرف استاد و گروه معارف در دانشگاه انعطاف لازم در
خصوص آن‌ها اعمال خواهد شد به نحوی که کار آموزشی و تکلیف مضاعف به دانشجویان
تحمیل نشود.

دکتر عیسی زاده در پایان سخنان خود به دانشجویان توصیه کرد، هرچه
سریعتر جهت گذراندن درس‌های مجازی به سامانه مراجعه کنند و گذراندن دروس را به روز‌ها
و هفته‌های آخر موکول نکنند. چراکه با تراکم مراجعات و ترافیک سنگین ممکن است دچار
مشکل شوند.

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید.

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی هستید؟مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام نهاد کتابخانه های عمومی جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشدکاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید

مجموعه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام نهاد کتابخانه های عمومی همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، استعداد سنجی، کتابداری،کتابشناسی،مدیریت کتابخانه، مدیریت کتابخانه، اطلاعات تاریخی، سیاسی

تعداد سوالات موجود در داخل این بسته:

پاسخ آزمون های نهاد رهبری

277 سوال ادبیات فارسی (با پاسخنامه)

200 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه)

80 سوال استعداد سنجی (با پاسخنامه)

110 سوال کتابداری، کتابشناسی،مدیریت کتابخانه (با پاسخنامه)

33 سوال مدیریت کتابخانه (جدید) (با پاسخنامه)

40 سوال اطلاعت تاریخی، سیاسی (با پاسخنامه)

  دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام نهاد کتابخانه های عمومی

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی اینجا کلیک نمایید

در کاریابی مجازی ایران استخدام به رایگان عضو شوید…

جـهت ساخت رزومه کاری رایگان کلیک کنید

دریافت آگهی ها از طریق نرم افزار موبایل و کامپیوتر…

جهت دانلود نرم افزار و اپلیکیشن کلیک کنید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید…

لطفا کمی صبر کنید…

لطفا کمی صبر کنید…

لطفا کمی صبر کنید…

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

تمامی حقوق این سایت برای آلتین سیستم محفوظ است و هر گونه سوءاستفاده از آن پیگرد قانونی دارد.

پاسخ آزمون های نهاد رهبری
پاسخ آزمون های نهاد رهبری
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *