پاسخ چیست

پاسخ چیست
پاسخ چیست

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: پاسخ

نقش دستوری: اسم

پاسخ چیست

آواشناسی: pAsox

الگوی تکیه: WS

شمارگان هجا: ۲

برابر ابجد: ۶۶۳

بقره را بخوانید.بقسماط را بخوانید.بقعه را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


پاسخ . [ س ُ ] (اِ مرکب ) (از: پات ، ضد. مقابل . و سخون ، گفتار.) جواب . مقابل پرسش . مقابل سؤال : زش از او پاسخ دهم اندر نهان زش به بیداری [ ظ: پیدائی ] میان مردمان .

رودکی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن ).

رودکی .

بوشکور.

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی (شاهنامه ج 5 ص 2567)

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

پاسخ چیست

اسدی .

اسدی .

ناصرخسرو.

معزی .

خاقانی .

نظامی .

مولوی .

امیرخسرو.

ابن یمین .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی (شاهنامه ج 5 ص 2468).

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی ).

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

فردوسی .

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: پاسخ

نقش دستوری: اسم

پاسخ چیست

آواشناسی: pAsox

الگوی تکیه: WS

شمارگان هجا: ۲

برابر ابجد: ۶۶۳

کم نظیر را بخوانید.کمون را بخوانید.کمون را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


(سُ) [ په . ] ( اِ.) 1 – جواب . مق . سؤال . 2 – اطاعت . 3 – پذیرفتگی . 4 – کیفر، مکافات . 5 – عوض ، پاداش . 6 – تعبیر خواب ، گزارش رویا.


Presentasjon (PowerPoint og pdf)Downloads-icon


Utskrift av tilbudsstrukturen (pdf)Downloads-icon


Presentasjon (PowerPoint og pdf)Downloads-icon


Utskrift av tilbudsstrukturen (pdf)Downloads-icon


Download the whole introduction as pdfDownloads-icon

این داستان ممکن است به شما کمک کند تفاوت را به وضوح درک کنید. داستان توسط Deepak shinde نوشته شده است و همچنین در آن ظاهر شده است

مجله افکار منجمد.

سه زن در یک رستوران با بسیاری از بحث و گفتگو ، تبادل اخبار و دیدگاه ها ، بارهای اطلاعاتی دیدار کردند. یک بخش خاص از بحثهای وی مورد توجه او قرار گرفت. یکی از خانمها با علاقه بسیار زیادی به اشتراک گذاشتن حقایقی درباره سوسری پرداخت. او با تعجب زیادی گفت که چگونه سوسک می تواند در سه ساعت سه مایل را طی کند و می تواند در ثانیه 25 مرتبه تغییر مسیر دهد. یک سوسک می تواند مدت طولانی زندگی کند ، شاید یک هفته بدون سر آن. او همچنان گفت: “سوسری از سازگاری شگفت انگیزی برخوردار است. این می تواند در هر شرایط آب و هوایی ، در هر شرایط خانه ، در داخل هر شکاف و غیره زنده بماند. آنتن های آن ، که رقیب سیستم موقعیت یابی جهانی ناسا هستند ، به آن کمک می کند تا سوسک های دیگر را با دقت و ظرافت در مکان خود قرار دهد. می توان از سوسکها برای قرار دادن وسایل نظارتی در نصب ارتش استفاده کرد. در حقیقت ، یک سوسک می تواند حتی در اثر انفجار اتمی زنده بماند. “

ناگهان سوسک از هیچ جا پرواز کرد و روی او نشست. وی با تعجب پرسید که آیا این پاسخ سوسک به تمام شکوه و عظمت و سخنی که درباره آن گفته شده است وجود دارد! از ترس شروع به جیغ زدن کرد. با چهره ای هراسان و صدای لرزان ، او شروع به انجام پرش های ثابت با دستان خود را به شدت در تلاش برای رهایی از سوسک. واکنش او مسری بود ، زیرا همه افراد گروه وی به خاطر رفتارهای ناگوار نسبت به آنچه اتفاق می افتد ، مسری بودند. این خانم بالاخره موفق شد سوسک را به سمت بانوی دیگری در گروه سوق دهد. حالا نوبت خانم دیگر برای ادامه درام بود. پیشخدمت با عجله به سمت نجات آنها رفت. در رله یا پرتاب ، سوسک بعدی روی گارسون سقوط می کند. پیشخدمت محکم ایستاده بود و حرکت خود را روی پیراهن خود مشاهده می کرد. وقتی به اندازه کافی اطمینان داشت ، آن را با انگشتان دست گرفت و بیرون انداخت.

با خوردن قهوه او و تماشای سرگرمی ، آنتن ذهن من چند فکر را برداشت و شروع به تعجب کردم: “آیا سوسک مسئول رفتار هیستوریونی بود؟ اگر چنین است ، پس چرا پیشخدمت آزار ندید؟ او آن را به کمال نزدیک ، بدون هرج و مرج اداره کرد. این سوسک نیست ، بلکه ناتوانی خانمها در مواجهه با مزاحمت ناشی از سوسک است که خانمها را آزار داده است. “پاسخ چیست

وی سپس فهمید ، “حتی در آن صورت ، این فریاد پدر یا رئیس من نیست که مرا آزار دهد ، بلکه ناتوانی من در مسئولیت رسیدگی به مزاحمت های ناشی از فریاد آنهاست که مرا آزار می دهد. این نه ترافیک در جاده است که مرا آزار می دهد بلکه ناتوانی من در مواجهه با اختلال ناشی از ترافیک است که مرا آزار می دهد. در کل ، این چیزی نیست که مرا آزار دهد ، بلکه این ناتوانی من است که ناشی از آن چیزی است که مرا آزار می دهد. بیشتر از مشکل ، این واکنش من به مسئله است ، که بیشتر مرا آزار می دهد. “

او متوجه شد،

“من نباید واکنشی نشان دهم. من همیشه باید پاسخ دهم. زنان واکنش نشان دادند ، در حالی که پیشخدمت پاسخ داد. واکنش ها غریزی هستند ، در حالی که پاسخ ها روشنفکرانه هستند. بین محرک ها (آنچه برای من اتفاق می افتد) و پاسخ (آنچه از طریق من اتفاق می افتد) اگر هیچ شکافی وجود نداشته باشد ، واکنش ایجاد می کند. اما ، بین محرک ها و پاسخ ، اگر از شکاف برای تفکر و تأمل استفاده کنم ، می توانم فکر کنم پاسخ دهم. یک فرد باهوش پاسخ می دهد؛ احمق عکس العمل نشان می دهد. “

علاوه بر این: فقط نحوه پاسخ شماست که پاسخ شما را تعیین می کند!

پاسخ دهید ، پاسخ دهید

و

واکنش نشان می دهند

سه کلمه با معانی مشابه هستند هر سه توصیف آنچه شما انجام می دهید وقتی کسی چیزی می گوید یا از شما سؤال می کند.

پاسخ

آنچه شما هستید

گفتن

وقتی کسی از شما چیزی می پرسد.

نام او را پرسید. او پاسخ داد ، “XYZ”

واکنشی

آنچه شما هستید

انجام دادن

، یعنی اینکه وقتی کسی می گوید ، کاری انجام دهد یا از او سؤال کند ، چه عملکرد جسمی انجام می دهد.

به عنوان مثال. سوسک بر روی او پرواز کرد. او با پرش خنده دار واکنش نشان داد ، و سعی کرد آنرا تکان دهد.

پاسخ دادن.

هوم این کمی مشکل است. می توان گفت که معنای آن مانند یک پل بین است

پاسخ

و

واکنش نشان می دهند

با این حال ، من احساس می کنم اینگونه قرار دهم: وقتی اتفاقی افتاد ، کاری را انجام دهم ، مثلاً پاسخ یا واکنش نشان دهی.

به عنوان مثال. او از او نظر خود را در مورد PQR پرسید. او پاسخ داد: نه (پاسخ)

به عنوان مثال. زنگ در بانک زنگ زد. نگهبانان با بارگیری اسلحه های خود و با عجله به صحنه واکنش نشان دادند. (واکنش)

به عنوان مثال. او به وظایف دو دانش آموز عمداً آب ریخت. اولی با سوء استفاده از او ، دومی نیز با خیس کردن تکالیف نیز پاسخ داد.

«در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟» (به آلمانی: ?Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung) یکی از مقالات مهمِ ایمانوئل کانت است که اولین بار در سال ۱۷۸۴ منتشر شد. [۱]

پرسشگان[۱] (به انگلیسی: FAQ)، فهرستی از پرسش و پاسخ‌های رایج در زمینه‌ای خاص و در ارتباط با موضوعی مشخص است.

با وجودی که نام آن تازگی دارد، اما این قالب از نوشتار، کاملاً قدیمی است. برای مثال متیو هاپکینز کتاب The Discovery of Witches را در سال ۱۶۴۷ میلادی، در قالب یک پرسشگان نوشت. خودش آن را به عنوان پاسخ به برخی سوالات معرفی می‌کند.
بسیاری از تعالیم مذهبی قدیمی نیز به صورت پرسش و پاسخ بیان شده‌اند.

عبارت FAQ یک سنت نوشتاری اینترنتی است که نتیجهٔ کند بودن فهرست‌های ایمیل و نیاز فنی و سیاسی ناسا در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ است. FAQ در سال‌های قبل از وب و در زمانی که فضای ذخیره‌سازی بسیار گران‌قیمت بود توسعه یافت که شروع آن ۱۹۸۲ میلادی است.
در فهرست ایمیل SPACE، فرض بر این بود که کاربران تازه، از طریق ftp، پیام‌های گذشته را مرور می‌کنند. اما در عمل این اتفاق هرگز نمی‌افتاد. به جای آن، روال فهرست‌های ایمیل این شده بود کاربران برای گرفتن پاسخ‌های ساده، به جای استفاده از منابع اصلی، به حدس زدن می‌پرداختند. تکرار پاسخ‌های درست، کار خسته کننده‌ای شده بود. مدیران سیستم‌هایی که تا حدی با این مشکل درگیر بودند، یک سری از پیام‌های متداول را جمع‌آوری کردند. عبارت FAQ (مخفف Frequently asked questions) برای نخستین بار در سال ۱۹۸۳ توسط Eugene Miya از ناسا، برای فهرست ایمیل SPACE در نظر گرفته شد.
این شیوه در سایر فهرست‌های ایمیل هم برگزیده شد. بعدها، ارسال پرسشگان‌ها در بسیاری از فهرست‌های ایمیل و گروه‌های خبری، از حالت ماهانه، به هفتگی و روزانه تغییر کرد. اولین پرسشگان‌های هفتگی در گروه‌های خبری یوزنت مورد استفاده قرار گرفتند. اولین پرسشگان روزانه را Eugene Miya تجربه کرد که در ابتدا با حملهٔ برخی از کاربران فهرست ایمیل به خاطر تکراری بودن مواجه شد.

در یوزنت مارک هورتون، ارسال یک سری از نوشته‌های متناوب را آغاز کرد که تلاش داشت در آنها عبارات تخصصی اولیه را مانند «foobar چیست؟»، تشریح کند. هدف از این ارسال‌های متناوب به گروه‌های خبری یوزنت، کاهش ارسال‌های تکراری در مورد سوالات پیش پا افتاده بود که اکثراً جواب‌های غلطی هم می‌گرفتند. در یوزنت پرسیدن سوال‌هایی که در قسمت پرسشگان مطرح شده‌اند یک رفتار ضعیف تلقی می‌گردد چراکه نشان می‌دهد ارسال‌کننده قبل از پرسیدن از دیگران، آنچه را که از او انتظار می‌رفته انجام دهد، انجام نداده است.

امروزه پرسشگان‌ها معمولاً به غیر از سوالات متداول، شامل سوالاتی که ممکن است در آینده پرسیده شوند نیز می‌شوند و گاهی در پرسشگان سوالاتی وجود دارد که ممکن است تا به حال پرسیده نشده باشند.
پاسخ چیست

در برخی موارد اسنادی که به صورت پرسش و پاسخ نیستند هم به عنوان پرسشگان مطرح می‌شوند، مخصوصا پرسشگان بازی‌های ویدئویی. تعدادی از مخازن پرسشگان آنلاین بازی‌هایی ویدئویی در سال‌های اخیر با هم ترکیب شده‌اند و به چیزی تبدیل گشته‌اند که تناسبی با نام آنها ندارد، و معمولاً به شرح جزئیات بازی می‌پردازند و ضمن آن، توصیه‌ها، رمزها و یک راهنمای مسیر بازی را مطرح می‌کنند. به ندرت پرسشگان بازی‌ای را می‌یابیم که تنها شامل پرسش و پاسخ باشد، هر چند ممکن است چند پرسش و پاسخ در ابتدای آن یافت شود.

در طول زمان، تجمع پرسش‌های رایج در گروه‌های خبری یوزنت، منجر به ایجاد گروه‌های تازه‌ای با نام کلی “*.answers” شده، مانند comp.answers، misc.answers، sci.answers و…

پرسشگان به دنیای آفلاین هم کشیده شده است، حتی در جاهایی که به هیچ‌وجه به شبکه مرتبط نیستند. حتی بطری‌های روغن زنجیر دوچرخه‌ها هم با دفترچه‌ای به عنوان FAQ فروخته می‌شوند.

هزاران موضوع تحت عنوان پرسشگان در موضوعات مختلف وجود دارد. وب‌گاه‌های مختلف شروع به جمع‌آوری آنها و فراهم آوردن امکانات جستجو در آنها کرده‌اند. برای مثال Internet FAQ Consortium یکی از آنهاست.

این روزها در دنیای وب، پرسشگان‌ها معمولاً توسط سامانه‌های مدیریت محتوا (CMS) یا در پرونده‌های متنی ساده، ذخیره‌سازی می‌شوند. از ۱۹۹۸ تا به امروز نرم‌افزارهای پرسشگان بسیاری ظهور کرده‌اند که اکثر آنها به زبان پرل یا پی‌اچ‌پی نوشته شده‌اند.

به تازگی عبارت FAQQER هم رایج شده است و دو استفادهٔ متفاوت دارد. در ابتدا به شخصی گفته می‌شد که تعداد زیادی سؤال متداول را می‌پرسید، اما برای اطلاق به کسانی که به درجهٔ مشخصی از دانش رسیده‌اند که بتوانند به پرسش‌های رایج دیگران پاسخ دهند هم بکار می‌رود.


واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵، بخش لاتین، صفحهٔ ۹۶Downloads-icon


بایگانی‌شدهDownloads-icon

پاسخ چیست
پاسخ چیست
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *