معنی چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات

بررسی شعر «در کوچه سار شب» در متنِ دو شعر دیگر از هوشنگ ابتهاج محمدرضا نوشمند در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند معنی چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات کسی به… ادامه خواندن معنی چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات

چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات

Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. برای جستجو در “گوهر” کافیست عبارت مورد نظر خود را در فیلد مربوطه نوشته و دکمه Enter را فشار دهید. اگر می خواهید در آثار یک شخص خاص به عنوان مثال “مولوی” جستجو کنید؛ کافیست قبل از عبارت جستجوی خود “مولوی:… ادامه خواندن چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات

چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات

Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. برای جستجو در “گوهر” کافیست عبارت مورد نظر خود را در فیلد مربوطه نوشته و دکمه Enter را فشار دهید. اگر می خواهید در آثار یک شخص خاص به عنوان مثال “مولوی” جستجو کنید؛ کافیست قبل از عبارت جستجوی خود “مولوی:… ادامه خواندن چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات

چه چشم پاسخ است ازین دریچه های

Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. برای جستجو در “گوهر” کافیست عبارت مورد نظر خود را در فیلد مربوطه نوشته و دکمه Enter را فشار دهید. اگر می خواهید در آثار یک شخص خاص به عنوان مثال “مولوی” جستجو کنید؛ کافیست قبل از عبارت جستجوی خود “مولوی:… ادامه خواندن چه چشم پاسخ است ازین دریچه های

چه چشم پاسخ است ازین

Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. برای جستجو در “گوهر” کافیست عبارت مورد نظر خود را در فیلد مربوطه نوشته و دکمه Enter را فشار دهید. اگر می خواهید در آثار یک شخص خاص به عنوان مثال “مولوی” جستجو کنید؛ کافیست قبل از عبارت جستجوی خود “مولوی:… ادامه خواندن چه چشم پاسخ است ازین